A facebookos sok ügyes fotós tanácsait hallgattam. Meglepet, hogy 2 hónapja van fényképez?gépe, de máris lehurrogta a másik képét. Ma a technika a harc. Az én képem élesebb, mint a tied, az én iso-m zajtalanabb, beeeee.

Kicsit elszomorító, hogy olyan emberek el?adást tartanak a facebookon a helyes expozicióról, ki se weimarluxot, se expo görbét se láttak. Hmmm. Igen ezek viszont máris kiírják a facebookra. "Fényképész". Bocsánat az olasótól. Fogyasztótársadalomban élünk. Cél, hogy egy 500 000 ft os gép 2 év alatt elavuljon. Ez be is következik. Na majd kidobjuk, mint gyerekkel a lavort.

 

 

 

"Az exponálás egy pillanatot búcsúztat: a jelenb?l a gombnyomás pillanatában múlt lesz. A képen annak lenyomatát ?rizzük – ami volt.” Korniss Péter

„Ne kérdezd t?lem, mit – miért fotózok – s fotóztam. De azt sem, honnan jöttem, s merre tartok. Csak nézd meg jól a képeim! – a választ megkapod.” Pádár Sándor

„A fotók azt mondják: boldog voltál, s el akartad kapni ezt a pillanatot. Azt mondják, hogy annyira fontos voltál nekem, hogy mindent félbehagytam, és jöttelek téged nézni.”

„Ne azt várjuk, hogy a m?vészet váljon a mi számunkra hozzáférhet?vé, hanem mi nyíljunk meg a m?vészet számára.” Werner Hofman

„A fotográfia számomra egy folytonos vizuális figyelem spontán impulzusa, amely megragadja a pillanatot és annak örökkévalóságát.” Henri Cartier-Bresson

„Attól más a fekete-fehér fotográfia, hogy magukat a tónusviszonyokat sokkal szélesebb skálában tudjuk vezérelni. Ezáltal olyan drámai hatásokat lehet vele elérni, amit a színessel ritkán. A színeknek mindig van egy bizonyos fajta elkápráztató hatása. Ha ránézünk egy képre és az színes, teljesen mindegy, hogy mi van mögötte, az embernek felcsillan a szeme.”
Vajda János

„Hogyan lehet egyszerre kifejezni fényképen azt, amit az ember érez és lát?”
Lucien Hervé

„Szeretném a látványból a lehet? legkevesebbet mutatni, úgy, hogy az a lehet? legtöbbet jelentse.”Cseh Gabriella

„A ‘fényképez’ szónak szerencsés szinonímája a magyar nyelvben: ‘megörökít’. Érzékelteti a múló id? megragadásának, a t?nékeny világ meg?rzésének szándékát. Id? és fényképezés elválaszthatatlanok. Az exponálás egy pillanatot búcsúztat: a jelenb?l a gombnyomás pillanatában múlt lesz. A képen annak lenyomatát ?rizzük – ami volt.”Korniss Péter

„Egy jó fényképész nem leskel?dik, hanem utánajár, hanem lát, hanem ott van, és mert jó fényképész, szerencséje van…”Parti Nagy Lajos

„A fényképezés eszköz, cél. Magamnak, magam felé, másoknak, feléjük.”Gutpintér Tamás

„A képek ott vannak, csak meg kell ?ket örökíteni. A legjobb kép az igazság…”Robert Capa

„Fényképezni annyit jelent, mint visszatartani a lélegzetet, amikor az illékony valóság pillanatában minden képességünk egyesül. Akkor a fej, a szem, a szív is ugyanazért m?ködik. A fényképezés egyfajta kiáltás, de nem azért, hogy eredetiséget bizonyítsunk. A fényképezés az élet egyik formája.” Henri Cartier-Bresson

„Ha igazán látni akarsz, ne csupán a szemeidet nyisd ki. Tárd ki szívedet is!”- Gaston Rébuffat

„Fényképez?gép nélkül utazgatni egyenest természetellenes volna. A fénykép megcáfolhatatlanul bizonyítja, hogy az utat megtettük, a programot teljesítettük, hogy jól éreztük magunkat. A fotók dokumentálják azt a fogyasztói tevékenységet, amely a család, a barátok, a szomszédok látókörén kívül zajlik.”Susan Sontag – A fényképezésr?l c. könyvéb?l.

"A ma fotósai nem születésükt?l fogva mesterei a fotográfiának, viszont az el?dök nyomaiba lépve tudják meghaladni a mestereket."

"Az analóg filmezésben van valami megmagyarázhatatlan, ott valami más történik. A digitális fotózás matematikai összefüggésekb?l áll, az analóg technika viszont fizikai és kémiai részekb?l. Hatalmas a különbség..."Stalter György

"Amit még tanácsolok, hogy bátran mutassa ezt meg olyan embe­reknek, akiket ? jónak tart, vagy akikt?l szívesen tanulna. Így le­het gyorsan fejl?dni. Ha az em­ber sokat fotózik és megmutatja a nála tapasztaltabbaknak mind a jó, mind a rossz képeit. Néha nincs különbség jó és rossz fo­tós között, csak annyi, hogy az egyik korábban kezdte, mint a másik. Nem mindenki úgy született, hogy World Press dí­jazott fotókat készített."Perlaki Márton

"Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel." - Robert Capa

"A szín szerepe nem az, hogy díszítsen, hanem hogy új tereket hozzon létre, megküzdjön az ürességgel." - Lucien Hervé

"Amikor a kép életlen, a gondolat éles, és amikor a kép éles, a gondolat eltávolodik a fókuszponttól." - Hiroshi Sugimoto

"A fotó akkor hat rám, ha elvonatkoztatok a vele kapcsolatos szokásos blablától: "Technika", "Valóság", "Riport", "M?vészet" stb.; ha nem mondok semmit, lehunyom a szemem, és hagyom, hogy a részlet magától eljusson az érzelmi tudatomig." - Roland Barthes